Кристо

познати непознати

чужденци и приятели

колеги и приятели

Портретите са включени в изложбата „НЯМА ЩАСТЛИВИ БЪЛГАРИ” в СГХГ 2001г.

Портрет на Венци Занков / 2014 / бяла глина / естествена големина / порпрета е направен от натура по време на workshop с ученици от Художествената гимназия в София / автор Спартак Дерменджиев / портрета е дарен от автора на Художествената гимназия в София

Портрет на Венци Занков / 2014 / бяла глина / естествена големина / порпрета е направен от натура по време на workshop с ученици от Художествената гимназия в София / автор Спартак Дерменджиев / портрета е дарен от автора на Художествената гимназия в София

Портрет на Венци Занков, български скулптор и авангардист / 2014 / бяла глина / естествена големина / порпрета е направен от натура по време на workshop с ученици от Художествената гимназия в София / автор Спартак Дерменджиев / портрета е дарен от автора на Художествената гимназия в София

Портрет на Венци Занков / 2014 / бяла глина / естествена големина / порпрета е направен от натура по време на workshop с ученици от Художествената гимназия в София / автор Спартак Дерменджиев / портрета е дарен от автора на Художествената гимназия в София

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 47x 19x 21 см / собственост на автора

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 47x 19x 21 см / собственост на автора

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 27x 19x 20 см / собственост на автора

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 27x 19x 20 см / собственост на автора

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 49x 21x 25 см / собственост на автора

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 49x 21x 25 см / собственост на автора

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 28x 48 x29 см / дарен от автора на СГХГ 2001 г.

ЛЮБО ПРАХОВ 1999 г. /теракота / 28x 48 x29 см / дарен от автора на СГХГ 2001 г.

Ивайло Мирчев

ИВАЙЛО МИРЧЕВ2000 г./ теракота, ангоби / 35x18x77 см. / собственост на автора

Александър Грозев

АЛЕКСАНДЪР ГРОЗЕВ 2000 г. / теракота, ангоби / 25x32x20 см. / частно притежание

МИМИ ДОБРЕВА 2000 г. /теракота / 24x 21x 18 см / собственост на автора

МИМИ ДОБРЕВА 2000 г. /теракота / 24x 21x 18 см / собственост на д-р Чой, Южна Корея

ХРИСТО МИЛАНОВ 1999 г. /теракота / 26x 21x 22 см / частно притежание

ХРИСТО МИЛАНОВ 1999 г. /теракота / 26x 21x 22 см / частно притежание

МИТКО 1999 г. /теракота / 23x17x18 см. / собственост на автора

МИТКО 1999 г. /теракота / 23x17x18 см. / собственост на автора

„рисунка – Митко“ / 1996 г. / флумастер / собственост на автора

БИСТРА МАРЧЕВА 2000 г. /теракота / 24x19x20 см. / собственост на автора

БИСТРА МАРЧЕВА 2000 г. /теракота / 24x19x20 см. / собственост на автора

РУМИ 2001 г. /теракота / 32x26x25 см. / частно притежание

РУМИ 2001 г. /теракота / 32x26x25 см. / частно притежание

МАРТИН КРЪСТЕВ 1998 г. / теракота /28x18x19 см. / частно притежание

МАРТИН КРЪСТЕВ 1998 г. / теракота /28x18x19 см. / частно притежание

СТАТИС ПЕТРОПУЛОС / 2006 г. /теракота / 27x18x19 см. / частно притежание

СТАТИС ПЕТРОПУЛОС / 2006 г. /теракота / 27x18x19 см. / частно притежание

ПЕТРОС БАЛИДИС /2006 г. /теракота / 33x24x22 см. / частно притежание

ПЕТРОС БАЛИДИС / 2006 г. /теракота / 33x24x22 см. / частно притежание

КАТЕРИНА /2006 г. /теракота / 35x20x22 см. / частно притежание

КАТЕРИНА /2006 г. /теракота / 35x20x22 см. / частно притежание

КАТЕРИНА /2006 г. /теракота / 35x20x22 см. / частно притежание

КАТЕРИНА /2006 г. /теракота / 35x20x22 см. / частно притежание

РУЕН РУЕНОВ / 2000 г. / теракота / 35 x 35 x 28 см. / частно притежание

РУЕН РУЕНОВ / 2000 г. / теракота / 35 x 20 x 28 см. / частно притежание

ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ

ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ / 2001 г. / теракота / 35 x 35 x 20 см. / собственост на автора

“ФИЛИП ЗИДАРОВ” 2000 г /бяла глина / частно притежание

“ФИЛИП ЗИДАРОВ” 2000 г /бяла глина / частно притежание

“Филип Зидаров” 2000 г. Кой и защо унищожи портрета на Филип Зидаров? Въпроса е риторичен! Този портрет както и други мои скулптори бяха счупени или откраднати от наследниците на Крум Дерменджиев след смъртта на баща ми.

“Филип Зидаров” 2000 г. Кой и защо унищожи портрета на Филип Зидаров? Въпроса е риторичен! Този портрет както и други мои скулптори бяха счупени или откраднати от наследниците на Крум Дерменджиев след смъртта на баща ми.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА 2000 г./ теракота, ангоби / 29x19x17 см. / дарение /собственост на СГХГ

МАРИЯ ВАСИЛЕВА 2000 г./ теракота, ангоби / 29x19x17 см. / дарение /собственост на СГХГ

МИЛАН АНДРЕЕВ 2000 г./ теракота, ангоби / 25x19x20 см. / собственост на автора

МИЛАН АНДРЕЕВ 2000 г./ теракота, ангоби / 25x19x20 см. / собственост на автора

ЕВГЕНИ БАТОЕВ / 1998 г./ теракота, ангоби / 33x35x25 см. / частно притежание

Евгени Батоев – ДЖЕКИ / 1998 г./ теракота, ангоби / 33x35x25 см. / частно притежание

ЕВГЕНИ БАТОЕВ / 1998 г./ теракота, ангоби / 33x35x25 см. / частно притежание

Евгени Батоев – ДЖЕКИ/детайл/ 1998 г./ теракота, ангоби / 33x35x25 см. / частно притежание

„Рисунка“/ молир в/у хартия / 2000 г. / собственост на автора

НАДЕЖДА КУТЕВА / 1999 г./теракота/ 25x44x30 см. / собственост на автора

НАДЕЖДА КУТЕВА / 1999 г./теракота/ 25x44x30 см. / собственост на автора

nadkute1

НАДЕЖДА КУТЕВА / 1999 г./теракота/ 25x44x30 см. / собственост на автора

НАДЕЖДА КУТЕРА / рисунка / 2000 г. / молив / собственост на автора

ЕВГЕНИ БАТОЕВ /ДЖЕКИ 1998 г./ теракота, ангоби / 33x35x25 см. / частно притежание

Евгени Батоев – ДЖЕКИ /1998 г./ теракота, ангоби / 33x35x25 см. / частно притежание

Тодор Варджиев / рисунка от натура, молив/ 2000 г./ собственост на автора

Тодор Варджиев / рисунка от натура, молив/ 2000 г./ собственост на автора

Тодор Варджиев / теракота, ангоби / 23/17 /19см/ 2000г./ собственост на автора

Тодор Варджиев / теракота, ангоби / 23/17 /19см/ 2000г./ собственост на автора

Тодор Варджиев / теракота, ангоби,дърво / 25 /17 /14см/ 2000г./ частно притежание

Тодор Варджиев / теракота, ангоби,дърво / 25 /17 /14см/ 2000г./ частно притежание

Тодор Варджиев / теракота, ангоби/ 38/41/27 см/ 2000г. /собственост на автора

Тодор Варджиев / теракота, ангоби/ 38/41/27 см/ 2000г. /собственост на автора

 „ВИХРА ПЕШЕВА”/ теракота /35x37x27 см / частно притежание / портрета е от изложбата „Отвъд портрета”


„ВИХРА ПЕШЕВА”/ теракота /35x37x27 см / частно притежание / портрета е от изложбата „Отвъд портрета”

Гео Милев

 

 

Алеко Константинов

Георги Марков

Портретите на Георги Марков са от изложбата “ МИЩЕНА СКИТНИК“детайл

video

Георги Марков Георги Марков / портрет /теракота, ангоби / естествена големина / 2011 г. /собственост на автора

 Георги Марков / портрет  Георги Марков / портрет / теракота, ангоби / естествена големина / 2011 г. /собственост на автора

Георги Марков / портрет с ръце Георги Марков / портрет с ръце  / теракота, ангоби / 38/32/34 см / 2011 г./собственост на автора

Георги Марков / портрет с ръце- детайл Георги Марков / портрет с ръце- детайл / теракота, ангоби / 38/32/34 см / 2011 г./собственост на автора

Георги Марков / портрет – мишена Георги Марков / портрет – мишена / теракота, ангоби / 59/38/33 см / 2011 г./собственост на автора

Георги Марков / портрет – мишена / детайл Георги Марков / портрет – мишена /детайл / теракота, ангоби /// 2011 г./собственост на автора

Georgi Markov Георги Марков / портрет, по снимка / теракота, ангоби / 33/57/35 см / 2011 г./собственост на автора

Георги Марков / портрет – мишена 1 / детайл Георги Марков / портрет – мишена 1 / детайл/2011 г./собственост на автора

Georgi Markov - target Георги Марков / портрет – мишена 1 / 2011 г./собственост на автора